Niet alle info op de website is volledig up to date. We werken eraan om dit zo snel mogelijk volledig in orde te krijgen.

Verzekering

Seizoen 2023 - 2024 Verzekeringsprocedure K. Noorse SV

Heeft je kind zich geblesseerd tijdens een wedstrijd/training of heb je zelf een blessure opgelopen? Wat moet je in orde maken voor de verzekering? Lees verder en kom te weten welke zaken jij in orde moet maken en welke zaken de club in orde maakt. Verder is het goed om te weten dat je eigen mutualiteit en/of hospitalisatieverzekering voor het grootste deel van de kosten éérst zal tussenkomen. De verzekering van Voetbal Vlaanderen dient als aanvullende verzekering. Lees dit document grondig door. Indien er vragen zijn, aarzel dan niet en neem contact met ons op via verzekeringennoorse@gmail.com.

Stappenplan ongevalsaangifte

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat er een strikte termijn geldt voor het indienen van de aangifteformulieren voor een ongeval. Deze termijn is 21 dagen nadat het ongeval heeft plaatsgevonden. Het is de verantwoordelijkheid van de speler of de ouder van de speler om de club binnen de 10 dagen een correct ingevuld aangifteformulier, op de juiste manier te bezorgen. We leggen in de volgende stappen graag uit hoe dat in zijn werk gaat.

 1. Download hieronder het juiste formulier. ‘Aangifte / Medisch getuigschrift’ = competitief voetbal. (Voor jeugd jongens + meisjes, 1e ploeg, reserveren, D1 + D2 + D3) OF ‘Medische Aangifte Recreatief Voetbal’ = recreatief voetbal.

Dit document is uitgebreider en verschilt van de versie voor het competitief voetbal. Het document dient volledig te worden ingevuld alvorens het aan de club wordt bezorgd. Onderstaand punt 2 en 3 zijn dan ook niet gebaseerd op dit document maar op de versie voor het competitief voetbal. Beide documenten wijzen zichzelf uit. De verdere afhandeling van de verzekeringsprocedure gebeurt echter wel op dezelfde wijze.

 1. Deel 1 van het formulier ‘Gedeelte in te vullen door het slachtoffer’. Zorg dat het formulier ondertekend is door jezelf of door een ouder indien je minderjarig bent. Kleef in je vakje daarnaast een sticker van je eigen mutualiteit.

 2. Deel 2 van het formulier ‘Gedeelte in te vullen door de behandelende geneesheer’. Laat het formulier invullen door een arts. Indien er kinesitherapie nodig is dient de arts dit zeker aan te duiden. De datum en handtekening van de arts zijn verplicht.

 3. Maak een kopie van het ingevulde formulier en breng dit binnen bij je eigen mutualiteit. Indien je hospitalisatieverzekering hebt (privé of via het werk), bezorg je ook hen de papieren. Zij zullen als eerste tussenkomen voor de gemaakte kosten.

 4. Stuur daarna het origineel ingevulde formulier door naar: verzekeringennoorse@gmail.com. Vermeld volgende zaken in de e-mail alvorens hem te versturen:

 • Datum, uur en plaats van het ongeval

 • Kort relaas van het ongeval

 • Indien u een privé hospitalisatieverzekering heeft, graag vermelden bij welke verzekeraar.

  Wij dienen de aanvraag digitaal in bij de Dienst Ongevallen van Voetbal Vlaanderen. Dit alles moet binnen een termijn van 21 dagen na het gebeuren van het ongeval worden ingediend. Vanaf seizoen 2023 - 2024 zullen wij enkel nog dossiers indienen die digitaal aan ons worden bezorgd. Dit om te vermijden dat papieren formulieren verloren gaan of niet bij de juiste mensen geraken.

 1. Zodra het dossier is ingediend en goedgekeurd door Voetbal Vlaanderen, wordt er een ontvangstbewijs/genezingsattest toegestuurd aan de club. De club bezorgt dit op haar beurt aan de betrokken speler via mail. Zodra de speler genezen is en opnieuw wenst te voetballen dient dit document te worden ingevuld door de speler. Het is belangrijk dat hierop de juiste datum van spelhervatting wordt genoteerd. De speler bezorgt dit formulier opnieuw digitaal aan de club. De club stuurt dit ingevuld document dan terug naar de Dienst Ongevallen van Voetbal Vlaanderen.

 2. Wanneer er kinesitherapie wordt voorgeschreven moet het voorschrift aan ons bezorgd worden voor de eerste beurt heeft plaatsgevonden. We moeten dit aan de voetbalbond bezorgen voor de eerste beurt bij de kinesist heeft plaatsgevonden.

 3. Men dient alle kosten (ook remgeld) eerst zelf te betalen. Indien er bepaalde kosten niet (volledig) werden terugbetaald, kan men deze indienen bij de verzekering van de voetbalbond. Houd hiervoor attesten en kostenbewijzen goed bij of maak er een kopie van. Indien nodig kan er bij de mutualiteit een afschrift worden opgevraagd met een overzicht van alle gemaakte kosten. Na een tussenkomst van de eigen mutualiteit en de eigen hospitalisatieverzekering, kunnen deze dan worden opgestuurd naar de Dienst Ongevallen voor een verdere afhandeling van het dossier.

Facturen en kostenbewijzen kunnen uitsluitend via post worden opgestuurd naar de voetbalbond. Verzamel alles en stuur in 1 pakket naar volgend adres: Brusselsestraat 480, 1480 Tubeke. Breng de club via mail op de hoogte indien je facturen hebt opgestuurd naar de voetbalbond.

 1. Veel vragen waar je mogelijk mee zit, worden beantwoord in de FAQ-rubriek van Voetbal Vlaanderen: FAQ - Verzekeringen | Voetbal Vlaanderen.

 2. Alle communicatie na het indienen van de aangifte gebeurt uitsluitend via mail. We gebruiken hiervoor het e-mailadres waarmee u de aangifte heeft doorgestuurd naar ons. De communicatie over het ongevallendossier gebeurt tussen de voetbalbond en de club. De club brengt de betrokken persoon op de hoogte indien nodig.

 3. Indien een tussenkomst van de aanvullende verzekering van Voetbal Vlaanderen van toepassing is, zal Voetbal Vlaanderen een kwijtschrift van de afrekening verzenden naar de club. De club communiceert hierover dan verder aan de eigen penningmeester en de betrokken speler. De uitbetaling van de bedragen waarop de speler recht heeft, gebeurt dan via de penningmeester van de club.

Aanvragen die onvolledig of laattijdig worden bezorgd, zullen niet worden ingediend!