Lid Worden

Bestaande leden

Inschrijvingsgeld bedraagt 130€ voor 31 mei 2021, daarna is het 150€ , te storten op de specifieke rekening van jouw categorie:
CategorieRekeningnummer
Seniors (vanaf U21)
Zaalvoetbal
BE30 7350 4969 5411
Dames
Meisjes
BE23 7350 5079 9591
Jongens (tot U21) BE86 7350 4969 9350
G-voetbal BE47 7350 5079 8480
Als u in uw gezin een dochter en een zoon bij Noorse hebt spelen, dan vragen wij u APART te storten: voor uw dochter op de meisjesrekening en voor uw zoon op de jongensrekening.
Betaling van het lidgeld aan dit tarief kan tot 31 mei 2021. Na deze datum bedraagt het lidgeld 150€.
Wij vragen u deze datum te respecteren zodat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor het volgend seizoen en wachtlijsten kunnen openstellen voor nieuwe leden.
Let op! Na deze datum betalen betekent dat u het risico loopt niet meer automatisch lid te zijn maar op de wachtlijst terecht te komen.

Nieuwe leden

Wil je lid worden van één van onze jeugdploegen of onze meisjesploegen, kom dan gerust eens een kijkje nemen naar onze trainingen op woensdagnamiddag en -avond. Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de mensen van ons jeugdbestuur, die op woensdagnamiddag steeds aanwezig zijn. Of mail gewoon even naar jeugd@noorse.be voor de jongens en voor de meisjes naar stefan.de.beukelaer@telenet.be. Onze senioren trainen op dinsdag- en donderdagavond om 20u00. Voor verdere info kan u terecht bij de seniorentrainer of bij iemand van ons seniorenbestuur. Of mail gewoon even naar seniorenbestuurnoorse@gmail.com.
Indien u lid wil worden van de club, vragen we u eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke van de desbetreffende categorie, via onderstaande email adressen. Na akkoord en mits storting van het lidgeld kan je dan langskomen op Noorse om de inschrijving af te ronden.
Geïnteresseerden voor jeugd jongens kunnen zich hier aanmelden of mailen naar jeugd@noorse.be om meer informatie te verkrijgen.
Voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld 150€.
Wij hopen u alvast op transparante wijze te hebben geïnformeerd betreffende deze afspraken. Mocht u verder vragen hebben, dan horen wij het graag!

Extra Info Jeugd

Meer info