Twitter Facebook

Belangrijke info over het lidmaatschap voor het seizoen 2017 – 2018

Voor het seizoen 2017-2018 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de inning van het lidgeld en de akkoordverklaring aangaande de algemene regels van onze vereniging. Het is vanaf de betaling van het lidgeld dat u automatisch uw akkoordverklaring met de regels op Noorse onderschrijft. Pas dan bent u lid van de vereniging Noorse.

Wil je lid worden van één van onze jeugdploegen of onze meisjesploegen, kom dan gerust eens een kijkje nemen naar onze trainingen op woensdagnamiddag en -avond. Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de mensen van ons jeugdbestuur, die op woensdagnamiddag steeds aanwezig zijn. Of mail gewoon even naar jeugd@noorse.be voor de jongens en voor de meisjes naar stefan.de.beukelaer@telenet.be. Onze senioren trainen op dinsdag- en donderdagavond om 20u00. Voor verdere info kan u terecht bij de seniorentrainer of bij iemand van ons seniorenbestuur. Of mail gewoon even naar seniorenbestuurnoorse@gmail.com.

Hierbij worden de volgende wijzigingen doorgevoerd voor het seizoen 2017-2018:

 • Het lidgeld moet voor 1 juni 2017 betaald worden om korting te kunnen verkrijgen.
 • Na 1 juni bedraagt het lidgeld voor een jeugdspeler (tot en met geboortejaar 1997) 110 euro voor een senior (voor 1997 geboren) is dit 115 euro.
 • OPGELET: voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld voor een jeugdspeler (tot en met geboortejaar 1997) 110 euro en voor een senior (voor 1997 geboren) is dit 115 euro

Indien er meerdere aangesloten gezinsleden jonger zijn dan 21 jaar, wordt er een korting gegeven van 15 euro vanaf het 2de gezinslid. Deze korting geldt enkel voor jeugdspelers onder 21 jaar.

Hoe moet ik betalen?

U dient met een overschrijving te betalen op rekeningnummer : BE54 7430 5350 3897. U dient tevens duidelijk de naam of de namen van de spelers en ploeg te vermelden waarvoor u betaalt. De bedragen zijn beschreven in de voorgaande paragraaf.

Hoe worden bedragen voor het lidgeld vastgelegd?

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden, sympathisanten, de bijdragen van sponsors, inkomsten uit de subsidies en last but not least dankzij de inkomsten uit de kantine, slagen we er al jaren in om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Wij ontkomen echter niet aan een aantal tendensen waarvan we u graag een kort overzicht geven:

 • De subsidies worden steeds minder.
 • Noorse zal steeds meer kosten zelf moeten dragen zoals het onderhoud van kleedkamers én velden.

Rekening houdend met het bovenstaande is het bedrag van het lidgeld vastgesteld op de vernoemde bedragen. Echter door de inbreng van sponsors, en de vrijwillige inzet van de jeugdtrainers, afgevaardigden en medewerkers dienen we het lidgeld maar beperkt te verhogen, met 10 euro.

Waarom lidgeld voor 1 juni?

Er zijn een aantal redenen om de betaling te vervroegen zoals:

 • Om sneller een duidelijk beeld te hebben van het aantal leden die effectief blijven en om het aantal vrije plaatsen te kunnen bepalen per ploeg en per trainer.
 • Om sneller duidelijkheid te geven aan nieuwe kandidaat-spelers (vooral jeugd). Indien we opnieuw wachtlijsten zouden hebben, kunnen we de kandidaten op zijn minst de gelegenheid geven om zich tijdig bij een andere voetbalclub te kunnen aanmelden.

Ben ik nog lid als ik na 1 juni lidgeld betaal?

Enkel voor wie tijdig (voor 1 juni) betaalt, wordt de plaats gegarandeerd. Wie later betaalt, zal opnieuw moeten aansluiten én komt mogelijk op een wachtlijst terecht. Tijdig betalen is dus belangrijk want vanaf 1 juni kunnen nieuwe leden zich inschrijven op basis van plaatsen die vrijkomen.

Bij betalingsproblemen, neemt u contact op met de voorzitter van het dagelijks bestuur, uiterlijk op 25 mei, per mail én met aanduiding van leesbevestiging. Uw situatie wordt uiteraard met de nodige discretie besproken en u mag een antwoord verwachten voor 1 juni.

Waarom 15 euro meer als nieuw lid of indien ik later dan 1 juni betaal?

We willen onze bestaande leden extra aanmoedigen om tijdig te betalen zodat we de gegevens, aangaande lidmaatschap, tijdig kunnen verwerken en de trainers en afgevaardigden voor aanvang van het seizoen op de hoogte kunnen brengen van de samenstelling van hun groepen.

Nieuwe leden betalen na 1 juni. Wie nieuw inschrijft in de eerste ronde (tussen juni en december), betaalt 110 euro als jeugdspeler en 115 euro als senior. Voor meerdere jeugdige leden binnen hetzelfde gezin, geldt dezelfde kortingsregeling : 95 euro voor de tweede jeugdspeler uit eenzelfde gezin. Wie aansluit vanaf de tweede helft van het seizoen, betaalt de helft van het lidgeld.

Hoe verloopt een nieuwe inschrijving?

Nieuwe leden MOETEN zich aanmelden bij de secretaris van de club, via email: bestuur@noorse.be . Pas dan wordt een lidkaart ingevuld. Er worden geen spelers rechtstreeks aangesloten door trainers/afgevaardigden. De secretaris maakt de kaarten klaar na aanmelding en spreekt een moment af om de kaart te laten ondertekenen en de pasfoto’s + kopie ID-kaart te bezorgen. Wanneer de betaling is uitgevoerd en de kaart volledig in orde is, wordt deze naar VFV gestuurd voor aansluiting bij het verbond.

Wanneer kan lidgeld terugbetaald worden?

Het lidgeld wordt voor de helft terugbetaald

 1. Als de speler niet langer bij de club mag blijven (tuchtmaatregel)
 2. Om aanwijsbare medische redenen (met attest)
 3. Om uitzonderlijke familiale redenen (mits motivering)
 4. Omwille van stages in het buitenland (mits voorleggen van bewijs)

Deze terugbetaling gebeurt enkel in de loop van de eerste helft van het seizoen. In de tweede seizoenshelft, vanaf 1 januari 2018, worden geen terugbetalingen meer gedaan.

Waarom vragen wij om de algemene voorwaarden in onze vereniging te respecteren?

In principe verklaart u zich al akkoord met de geldende regels binnen de vereniging als u lid wordt. Wij vragen onze leden en ouders toch expliciet om deze documenten na te lezen alvorens het lidgeld te betalen. Het is belangrijk dat u als speler/als verantwoordelijke voor de speler, weet wat er van u verwacht wordt én hoe bepaalde procedures verlopen. Van zodra u betaald hebt gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de regels die gelden in onze vereniging.

Wij hopen u alvast op transparante wijze te hebben geïnformeerd betreffende deze afspraken. Mocht u verder vragen hebben, dan horen wij het graag!